Arrangementer

Foreningen afholder to typer arrangementer: foredrag og spørgehjørnet.

Desuden startes - på medlemmernes initiativ - interessegrupper.

Foreningens program for foråret 2019 byder på generalforsamling og 3 foredrag med temaet Blandede bolsjer:

  • Mandag den 14. januar - Jesper Nødholm: Lægdsruller
  • Mandag den 11. februar - Annika Sehested Olsen: Mediastream
  • Mandag den 11. marts - Generalforsamling med efterfølgende indlæg ved stadsarkivar Søren Bitsch Christensen om, hvad Stadsarkivet og Slægtshistorisk Forening kan bruge hinanden til, og et indlæg ved Marianne Vasard Nielsen fra Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling  med titlen "Fra landsbyen Elsted til stationsbyen Lystrup".
  • Mandag den 8. april - Torben Albret Kristensen: Slægtsforskning før kirkebøgerne

Foreningen tilbyder hjælp i bredeste forstand til læsning af gotisk, forskningsmetoder, kildesøgning m.m.

Spørgehjørnet foregår den 2. tirsdag i måneden kl. 13.00-16.00.

Det foregår i "Hjørnet" på DOKK1 på havnen.

Formålet med oprettelse af interessegrupper er at hjælpe foreningens medlemmer til at få mere viden og lære nye færdigheder i forhold til egen forskning. Den enkeltes behov for viden og færdigheder er derfor bestemmende for hvilke emner, der i første omgang har interesse.

Der er p.t. 1 interessegruppe, nemlig interessegruppen vedr. søfolk og deres historie.