Arrangementer

Foreningen afholder to typer arrangementer: foredrag og spørgehjørnet.

Desuden startes - på medlemmernes initiativ - interessegrupper.

Foreningens program for foråret 2018 byder på generalforsamling og 3 foredrag, der har det fælles tema Slægtsforskning i Sønderjylland:

  • Mandag den 15. januar - Rene Rasmussen: Fra slagtebænk til genforening - Sønderjylland 1864-1920
  • Mandag den 12. februar - Pernille Juhl: 1. verdenskrig i Sønderjylland
  • Mandag den 12. marts - Generalforsamling og foredrag om Todbjerg-Mejlby-Hårup egnsarkiv ved Peter Boller
  • Mandag den 16. april - Leo Vinther Pedersen: Generel slægtsforskning i Sønderjylland

Foreningen tilbyder hjælp i bredeste forstand til læsning af gotisk, forskningsmetoder, kildesøgning m.m.

Spørgehjørnet foregår den 2. tirsdag i måneden kl. 13.00-16.00.

Det foregår i "Hjørnet" på DOKK1 på havnen.

Formålet med oprettelse af interessegrupper er at hjælpe foreningens medlemmer til at få mere viden og lære nye færdigheder i forhold til egen forskning. Den enkeltes behov for viden og færdigheder er derfor bestemmende for hvilke emner, der i første omgang har interesse.

Der er p.t. 1 interessegruppe, nemlig interessegruppen vedr. søfolk og deres historie.