Sådan lyder titlen på den nyeste publikation fra Landsarkivet for Nørrejylland. Bogen er på 52 sider og indledes med en kort introduktion til at finde rundt på landsarkivets læsesal, og en lille oversigt over nyttige håndbøger og opslagsværker, samt nogle få henvisninger til hjemmesider af særlig interesse for slægtsforskere.

Herefter følger bogens hovedafsnit om "Arkivregistraturerne", hvor man først får en forklaring af sondringen mellem afleveringsfortegnelse, arkivregistratur, tværregistratur og oversigt.

Denne indledning efterfølges af en alfabetisk oversigt over de mange forskellige registraturer, som findes på læsesalen. I flæng kan nævnes: Amter, borgerskab, embedslæger, folkeregistre, forligskommisioner, fængsler, godser, hospitaler, kirkeregnskaber, kort, latinskoler, postvæsen, privatarkiver, rådstuer, topografica, udskrivningsvæsen, osv., osv.

Når man bladrer bogen igennem, er det egentlig utrolig hvor mange spændende ting landsarkivet rummer, og som man aldrig har tænkt på kunne indeholde oplysninger om anerne.

Hver gruppe begyndes med et lille kort historisk rids, derefter en fremhævelse af gruppens væsentligste arkivalier, titlen på registraturen, og til sidst den uundværlige henvisning til nyttig litteratur.

Bogens sidste afsnit er en oversigt over person- og stednavneregistre til landsarkivets samlinger, en virkelig god og brugbar fortegnelse. Bl.a. registre til tingbøger og justitsprotokoller, til skifteprotokoller, til fæsteprotokoller, folketællinger, borgerskaber, kirkebøger, osv. osv. Hvad skulle vi dog gøre uden alle disse fortræffelige registre?

Bogen koster kr.125,-, måske lidt i overkanten for 52 sider, men det opvejes af det glimrende indhold.

Kan købes hos Landsarkivet i Viborg, tlf. 8662 1788, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..