Der er udkommet et 120 sider tykt hæfte af Ulrich Alster Klug: "Slægtsforskning på Internet". Hæftet er udgivet på Forlaget Libris og koster 79 kr. Yderligere information fås på 3947 0085.

I begyndelsen af hæftet bliver der fortalt noget om internettet og givet en kort introduktion til kilderne. Det drejer sig om de vigtigste kilder, som man som regel begynder med, når man indleder sin slægtsforskning. Der er et afsnit om arkiverne og bibliotekerne, hvor den vigtigste information er adresser på de forskellige institutioners hjemmesider. Så er der et afsnit om hjælpemidler på internettet, og her nævnes blandt Krabsens stednavnedatabase, Folkekirkens Søgeportal, Danmarks Kirkebøger med en oversigt over kirkebøger frem til 1891, hvor der også henvises til DIS-Danmarks hjemmeside.

Desuden er der et afsnit om Amt-Herred-Sogn. I et meget fyldigt afsnit (22 sider) er der en beskrivelse af FamilySearch, som er mormonernes store internetside om slægtsforskning. Her er der en database med omkring 320.000.000 personer. Der er også et afsnit om Dansk Demografisk Database, hvor man blandt andet kan søge i folketællinger, udvandrere, indvandrere og danebrogsmænd m.m. Her er også en engelsk database over personer i skifteprotokoller i Thisted, Viborg, Aalborg og Randers amter. Der er et afsnit om billedbaser på internettet, et afsnit om stamtavler på internettet, og et afsnit om hvordan man kommer i kontakt med andre slægtsforskere over internettet. Mod slutningen er der et afsnit: Læg dit eget slægtstræ på internettet. Her nævnes blandt andet forskellige slægtsforskningsprogrammer. Til sidst er der en enkelt side med en engelsk-dansk ordliste. God fornøjelse!