Udskriv

Foreningens program for efteråret 2018 byder på 4 foredrag under temaet "Ejendomshistorie":

Mandag den 10. september

Ivan Skjødt Kondrup: Østjysk slægts- og ejendomshistorie i 1600-1700 årene

I tiden før folketællingerne, hvor der også er mange huller i rækkerne af kirkebøger, bliver ejendomshistoriske kilder vigtige og ofte eneste mulighed, hvor man med god sikkerhed kan følge sin slægt. Med udgangspunkt i matriklen 1688 følges gårde og huse med ejere og fæstere så langt tilbage i tiden som muligt, og frem til de første folketællinger. Kilderne bliver præsenteret, og der gives eksempler på, hvordan de bruges.

Mandag den 8. oktober

Jens Aaberg: Ejendomshistorie 1844-1930

Fra ikrafttrædelsen af den nugældende matrikel 1844 til tiden efter indskrivningen af dokumenter i skøde- og panteprotokoller. Foredraget vil med konkrete eksempler vise, hvordan man ved hjælp af fx DAISY kan finde rundt i realregistre og skøde- og panteprotokollerne. Man kan her i de fleste tilfælde nemt følge en ejendom tilbage til første del af 1800-tallet. Der vises også eksempler på, at skøde- og panteprotokollerne kan rumme andre spændende ting end blot ejendomshandel. Tiden efter skøde- og panteprotokollerne, hvor skøderne findes i skøde- og servitutgenparter, vil også blive behandlet.

Mandag den 12. november

Ulrich Alster Klug: Ejendomshistorie efter ca. 1790

Der findes et væld af kilder til undersøgelse af slægtninges bopæl. Hvor lå huset, hvordan så det ud, og hvornår blev det bygget, samt findes det endnu? Disse spørgsmål kan kilderne ofte give svar på, også selvom ens slægtning har boet til leje. Ulrich introducerer kilderne, bl.a. matriklen 1844 og matrikelkort, kommunernes byggesagsarkiver, tinglysnings- og brandforsikringsarkivalier mv. og giver nogle herlige eksempler.

Mandag den 10. december

Gudrun Gormsen: Bondens bygninger

Hvordan var bondegårdene indrettet i 1700- og 1800-tallet? Foredraget gennemgår de forskellige funktioner, en bondegård rummede. Den ældre byggeskik på landet var i vid udstrækning afhængig af adgangen til lokale byggematerialer, og derfor var gårdene forskelligt bygget i de forskellige egne af landet. Foredraget gennemgår variationerne og nogle af de kulturelle traditioner, der var forbundet med bondens bolig og levevis.

Spørgehjørnet

Herudover gennemføres spørgehjørnet på DOKK1 på følgende datoer:

Læs mere om spørgehjørnet Spørgehjørnet

Tid og sted

Betaling

Der betales 20 kr. (50 kr. for ikke-medlemmer) for foredrag og kaffe.

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om sidens cookies OK