Udskriv

Bodil Olesen, museumsleder, Kvindemuseet, Århus: Simple Piger & Flinke Fruer.

For 100 år siden blev der overalt i landet oprettet hjem, hvis stiftere så det som deres kald at påtage sig omsorgen for og opdragelsen af forsømte børn og vildfarne unge. I foredraget sættes der fokus på nogle af disse hjem, på den private velgørenhed, det menneskesyn der lå bag, og på de opdragelsesmetoder og -principper, der blev anvendt. Konkret tages der udgangspunkt i den århusianske præstefrue Ellen Schepelern og den organisation hun byggede op under navnet Kvindehjælpen (i dag Jysk Børneforsorg). En historie med stærke følelser og stor aktualitet.