Kathrine Tobiasen, bibliotekar, Randers: Danske fæstebønder og deres forhold.

Vi er rigtigt mange, hvis forfædre har været fæstebønder, og denne aften fik vi en del at vide om de forhold, de levede under.

Litteraturliste

 • Det danske godssystem : udvikling og afvikling 1500-1919 - Historia, 1987
 • Skrubbeltrang, Fridlev: Husmand og Inderste : Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660-1800 - Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1977.
 • Skrubbeltrang, Fridlev: Det danske landbosamfund 1500-1800 - Den danske historiske Forening, 1978.
 • Ries, Olaf: Sådan var det : en fæstebondes dagbog 1788 - Landbrugsraadet. 1987.
 • 1. Jyske nationale Regiments rytterbønder i Vester Horne herred 1678-1715. Ved Holger Hertzum-Larsen. Eget forlag, 1999.
 • Løgstrup, Birgit: Bundet til jorden : stavnsbåndet i praksis 1733-1788 - Landbohistorisk Selskab, 1988.
 • Schmidt, August F., f. 1899: Fra Hoveriets Dage. - Brabrand : Eget Forlag, 1957.
 • Hansen, H.P.: Hovvisen fra Herningsholm. I: Hardsyssels Aarbog. 1945.
 • Christensen, Chr. Villads: Mordet paa Jørgen Bramming til Lydumgaard. I: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. række III bind. Aalborg, 1891-93.
 • Henningsen, Peter, f. 1964: I sansernes vold : bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark - Landbohistorisk Selskab ; Københavns Stadsarkiv, 2006. - 2 bind.
 • Henningsen, Peter, f. 1964: Hedens hemmeligheder : livsvilkår i Vestjylland 1750-1900 / Peter Henningsen. - Grindsted : Overgaard Bøger, 1995.
 • Registre til godsarkiver: Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver. Kan hentes fra landsarkivets hjemmeside: www.sa.dk/lav/brugearkivet/publikationer.htm
 • Mormonernes hjemmeside: familysearch.org --> Library --> Library Catalog --> Place Search