Udskriv

Lisbeth Skjernov, projektkoordinator, cand. mag., Den Gamle By, Århus: Fattigvæsenet under enevælden.

Foredraget gav dels et overblik over lovgivningen for forsørgelse af fattige i 1700- og 1800-tallet, dels en introduktion til, hvad man kan finde i arkiverne fra fattigvæsenets lokale administration.