Esben Hedegaard, museumschef, Svendborg: Landsbyliv:

Indtil for 200 år siden var landsbyen rammen om langt de fleste danskeres dagligdag. De prægede – og præger måske endnu – danskernes måde at opfatte verden på. I hvert fald står landsbylivet stadig for mange som den ideelle livsform. Men hvor megen lighed har det moderne landsbyliv egentlig med det gamle?

Foredraget redegjorde for landsbyens bebyggelseshistorie og for det ”landsbyfællesskab”, som strukturerede arbejdet og gennemsyrede hele det sociale liv. Landboreformerne ændrede på landsbysamfundets normer og praksis, men selvom ”fællesskabet” blev ophævet, levede landsbyerne videre – både som bebyggelsesform og på mange områder også som forståelsesramme.