Udskriv

Poul Holm Nielsen & Jørgen Hansen: Hvordan finder jeg et matrikelnummers historie?

En model eksemplificeret gennem studier i ejerskaber, udstykninger og bondeslægter i Stensballe – slægtshistorie i lokalhistoriske rammer.

Stensballe

17 gårde matr. nr. 2 ,3 o.s.v. 18 - samt et antal husmandssteder med jord med efterfølgende matrikelnumre

Ejerlaug Stensballe By, Vær Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt

Matrikelnummer      
Kan søges på lokalarkivet på diverse matrikelkort.
Efter o. 1940 Dommerkontoret i Horsens.

Tinglysning - i matrikelnummer orden.
1856 - 1940 Gårdene frikøbes fra Stensballegaard o. 1856.

Landsarkivet i Viborg (LAV):

Registerskranken

Skøder og pantevæsen: arkivgruppe B blå registre
Vær sogn har arkivgruppenr. (signatur) B 65.

Realregister d.v.s. tingbogen - ejere - hæftelser -servitutter.
Filmrulle S 1 - nr. 709 (1850 - 1940).
Indsættes i fremvisningsapparat.

Skøder og pantebreve - afskrifter i protokoller (1751-1927)
B 65 - løbe nr. 7 til 83.
den ønskede protokol bestilles ved informationsskranken.
Før 1856
(fæstebreve)
Landsarkivet i Viborg (LAV) Godsarkiver arkivgruppe G røde register med blå mærkeseddel Stensballegaard har arkivgruppenr. G 354 Fæstebreve - afskrift i protokoller oplyser om fæsteren (gårdbrugerens) navn, datoer, vilkår løbenr. 7 - 8 - 9 benyt navneregisteret løbe nr. 9 enkelte originale fæstebreve i pakker løbenr. 10.


Folketællinger 1787 - 1801 - 1834 - 1845 o.s.v. på film på Horsens Bibliotek - lokalsamlingen.
Oplyser om husstanden på gården på et bestemt tidspunkt.
Den ønskede film fra Vær sogn findes via en registeroversigt
Desuden på internettet ddd.dda.dk.
Kirkebøger Vær sogn 1687 - 1875 på film på Horsens Bibliotek -lokalsamlingen oplyser om beboernes fødsel, død, vielse m.m.

Den ønskede film fra Vær sogn findes via en registeroversigt.
Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om sidens cookies OK