Udskriv

Charlotte S. H. Jensen, folkemindeforsker: Polakker og kartoffeltyskere.

Kartoffeltyskere er betegnelsen for en gruppe sydtyske indvandrere, der kom til Danmark fra Pfalz og Hessen i tiden omkring 1760. De tyske indvandrere blev inviteret af den danske konge for at opdyrke og kolonisere Jyllands hede. De blev lokket med løfter om, at de ville få en gård med jord, husdyr og udstyr, penge, skattefrihed i 20 år og ikke skulle gøre militærtjeneste. Det kneb dog med at indfri løfterne, hvilket skabte en del utilfredshed blandt kolonisterne.

Indvandringen af polske sæsonarbejdere til Danmark startede i 1893 og fortsatte frem til 1929. I tiden før 1. Verdenskrig var der ikke sket nogen form for regulering af antallet af polske arbejdere. Dette ændrede sig i 1915, hvor man på foranledning af Socialdemokratiet og Land-arbejderforbundet nedsatte et udvalg, der skulle søge at erstatte den polske arbejdskraft med dansk. Helt undvære de polske arbejdere kunne landbruget ikke, men der blev foretaget adskillige tiltag.

Også huguenotter og andre 1700-tals indvandrere blev omtalt i foredraget.