Udskriv

Ole Degn, tidl. seniorforsker og arkivar ved LAV, dr. phil., Viborg: Toldetatens personalia.

Toldvæsenet har langt tilbage i tiden været centralt styret og velorganiseret, det var jo kongens indtægter, det drejede sig om. Der findes en række trykte personaleoversigter, og det bevarede arkivmateriale er meget omfattende, men da det er velordnet, og da der findes lettilgængelige registraturer og hjælpemidler, er det overkommeligt at finde oplysninger eller materiale om toldvæsenets personale i hvert fald tilbage til 1700-årene.

I foredraget blev der redegjort for toldvæsenets organisation og arkivmaterialet og hjælpemidlerne til at finde frem til de enkelte ansatte.

Toldvæsenets personale, publikationer og arkivmateriale

Rigsarkivet