Frantz Horvath, politiassistent, Århus: Politiets arkivalier.

Med udgangspunkt i politibetjent Søren Nielsen Holms virke ved Århus Politi 1898 - 1909 blev der fortalt om trykte og utrykte kilder til belysning af politipersonalets tjenesteforhold og om hvorledes politifolkenes daglige virke - ofte på samfundets bund - resulterede i kilder til belysning af enkeltpersoners- og samfundsforhold omkring år 1900.

Der blev i foredraget desuden kort redegjort for det kommunale politi 1869-1938 og Århus Politi 1938-2008.

Litteraturliste

Kilder til belysning af politiets historie og eksempler på kildemateriale som beskriver mødet mellem politi og borger.

Trykte kilder

 • Dansk politihistorisk Bibliografi 1668 - 1938, v. L. Dilling og H. Mikkelsen, Kbh. 1983
 • Dansk politihistorisk Bibliografi 1938 - 1950, 2 bind, v. Lone Iben Petersen, Kbh. 1994
 • Aarhus Byråds trykte forhandlinger - 1870 - 1938
 • Politivennen 1902 -1933 - Politibladet 1934 - 1969 - Dansk Politi 1970ff
 • Kriminalpolitibladet 1924 - 1970
 • Politiet 1938 - 1970
 • Dansk Politistat
 • Politiets Årsberetninger, forskellige år
 • Kampen mod forbrydelsen I-III, Kbh. 1951
 • Personaleoversigter/medlemsfortegnelser udgivet af Dansk Politiforening/Dansk Politiforbund
 • Politi og Borger, Århus Politiforening 31. marts 1901 - 1976, P.R. Porse: Århus Politis virksomhed i året 1904 med fantastiske noter. Århus 1976
 • Århus Årbog 1984, P.R. Porse "Fra Rådhusstræde til Ridderstræde", Århus 1984
 • Aarhus Stiftstidende 30. april 1994, 1.del, side 9, P.R.Porse "Da Århus fik et politikorps"
 • I lovens Navn I og II, Københavns politi gennem tiderne, Carl Aage Redlich, Kbh. 1982
 • Politihistorisk Selskabs Årsskrift 1979ff
 • Politiet 1682 - 2007, Henrik Stevnsborg, forlaget Samfundslitteratur 2010.

Utrykte kilder

 • Strafferegistre og div. navneregistre hos By- og Herredsfoged embederne/Politimesterembederne Randers Byfoged, Politi protokol 1/5 1902 - 1/8 1903, sag 515/02
 • Århus Byfoged, Henlagte politirapporter (materialet også til stede i Århus Politihistoriske Samling)
 • Forholdsprotokoller med bilag
 • Århus Politiforening - forhandlingsprotokoller 1901ff
 • Byfogedembederne/Politmesterembederne: Paternitetssager - protokoller over anerkendte faderskaber - faderskabssager og Alimentationsprotokoller
 • Stiftamterne: faderskabssager - resolutioner i samme
 • Århus politihistoriske Samling - personalia - billeder m.m.
 • Ordenskapitlet - levnedsberetninger i forbindelse med dekorationer
 • Politimesteren i Århus: Århus Politis Registratur ca. 1932 - 1974. (alfabetisk ordnet.).

 


Besøg også Århus Politihistoriske Samling, Ridderstræde 1, Århus.

Der er åbent hver tirsdag kl. 10.00 til 11.00.

Læs om samlingen pilHoejre