Carl Binzer Hermann, økonomichef, Rødekro: I huguenotternes fodspor – på deres flugt gennem Europa.

En fortælling om de begivenheder, der førte til, at flere hundrede tusinde franskmænd og vallonere for deres tros skyld valgte at forlade deres fædreland, heriblandt Carl Binzer Hermanns 5x tipoldefar, André Armand, hvis sønnesøn, Pierre Armand, var blandt de huguenotter, der på Frederik IV’s invitation bosatte sig i Fredericia for at dyrke tobak.

Litteraturliste

 • 12te Bataillons Historie af Hektor Block, København 1929.
 • Aschehougs elektroniske leksikon 2006.
 • Christiansfeld i fortid og nutid, 6. udgave ved F.C. Høy.
 • Danmarks Kirker - Reformert Kirke, udgivet af Nationalmuseet, København 2006.
 • Dansk Huguenotsamfunds jubilæumsskrift 1968-1993, København.
 • De store Reformatorer - Luther, Zwingli og Calvin af Michael Neiidam.
 • Den danske kirkes Historie, København, 1959-66.
 • Fredericia Huguenotten af pastor Aillaud og lærer Alfred Devantier.
 • Fredericia Kolonien - Vort lille Frankrig af Dr. phil. N.C. Lukman, 1939.
 • Grimberg Verdenshistorie, bind 9 og 10, 1980/81.
 • Huguenotterne i Fredericia 1719-1969 af lærer Alfred Deventier, 1969.
 • Religionskrige og enevælde, Politikens verdenshistorie, bind 12, København 1985.
 • Skole for livet af Rosa Engelbrecht, Fredericia, 2009.
 • Slægten Armand's oprindelse og vandringer, København, 1954.
 • Til rigernes forsvar, gavn og bedste af Erik Housted, 1979.