Udskriv

Carl Binzer Hermann, økonomichef, Rødekro: I huguenotternes fodspor – på deres flugt gennem Europa.

En fortælling om de begivenheder, der førte til, at flere hundrede tusinde franskmænd og vallonere for deres tros skyld valgte at forlade deres fædreland, heriblandt Carl Binzer Hermanns 5x tipoldefar, André Armand, hvis sønnesøn, Pierre Armand, var blandt de huguenotter, der på Frederik IV’s invitation bosatte sig i Fredericia for at dyrke tobak.

Litteraturliste