Erik Kann: Slægtsforskning i bondeslægter før landboreformerne. Gennemgang af kildematerialet 1660- ca. 1750.

Arbejdet med bondeslægter i tiden før de store landboreformer i midten af 1700-tallet er på mange måder anderledes end i tiden efter reformerne.

Krongodset og ryttergodset er stadig betydningsfulde faktorer i samfundsstrukturen, besiddelsesforholdene er i flere henseender anderledes og det lokale administrative apparat kun udviklet i beskedent omfang. Kildemæssigt er tiden før midten af 1700-tallet knapt så righoldig, men stadig rigelig til, at man sagtens kan manøvrere med udbytte som slægtsforsker.

Aftenens foredrag så kildemulighederne fra perioden 1660-ca 1750 og forsøgte desuden gennem praktiske eksempler at give vejledning i, hvordan man bedst griber slægtsstudierne an fra denne periode.

Se listen over kildemateriale pilHoejre