Erik Kann, genealog, Statens Øjenklinik, København: Allerunderdanigst Lars Pedersen.

Foredrag ved foreningsjubilæet i april 2007.

Litteraturliste

  • Michael Bregnsbo: Folk skriver til kongen. Supplikerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet (1997).
  • Erik Nørr og Karl Peder Pedersen (red): På embeds vegne (1998).
  • Erik Alstrup og Poul Olsen (red): Dansk Kulturhistorisk opslagsværk I-II (1990-1991).
  • Bjørn Kornerup: Danske Kancelli og de dermed beslægtede institutioner (= Vejledende arkivregistratur I) (1943).
  • Karl Peder Pedersen el al.(red.): På given foranledning, en antologi om dansk forvaltningskultur (1995). Heri: Birgit Løgstrup: Fra supplik til ombudsmandsklage. Om borgernes forsøg på at råbe myndighederne op.
  • V.A.Secher: Kong Christian den femtis Danske lov (1891).
  • Michael Hertz: Hvad er en journal og hvad kan jeg bruge den til? Statens Arkivers informationsserie 3 (2002).