Vi tog en tur på nettet for at se, hvordan mulighederne er for slægtsforskere anno 2012. Der var bl.a. forskellige slægtspræsentationer og egentlige "slægtsbøger", store personsøgebaser, afskrevne / affotograferede slægtshistoriske kilder / registre, gamle kort, igangværende online-projekter, relevante ordbøger, kontaktannoncer for slægtsforskere, fotografier og meget, meget mere.

Se den store linkssamling her pilHoejre