Jesper NødholmLægdsruller

Lægdsruller som genealogisk kilde er vanskelige at tilgå og håndtere.  En kort historisk gennemgang af værnepligtens udvikling - med deraf flydende kildematerialer - fører frem til lægdsrullerne og deres særheder. Eksempler blev gennemgået. 

Foredraget var et ekstraforedrag, der skulle være optakt til en interessegruppe om lægdsruller.

Litteraturliste til værnepligt og lægdsruller

A. Værnepligten

 1. Hans Chr. Bjerg: Til Fædrelandets Forsvar. Værnepligten i Danmark gennem Tiderne, København 1991
 2. K. C. Rockstroh: Udviklingen af den nationale Hær i Danmark i det 17. og 18. Aarhundrede, 1-3, København 1909-26

B. Lægdsruller og udskrivningsvæsen

 1. Karl-Erik Frandsen (red.): Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660, 1-2, Dansk Historisk Fællesforening 1984, især kort 19 og 20 i bd. 1 samt afsnittet om udskrivningsvæsenet 1794 og 1870 i bd. 2, p. 137 ff., herunder noter til kort 19 og 20
 2. Ole Degn (red.): Vor gunst tilforn. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1500-1750, Jørgen Mikkelsen: Militærforvaltning og udskrivningsvæsenet, p. 181-278
 3. Erik Nørr og Karl Peder Pedersen (red): På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920, Karl Peder Pedersen: Amtsforvaltningen, kildetype 24, Lægdsrulle, og 25, Amtspas, p. 125 ff.
 4. Jens Holmgaard: Oversigt over Udskivningsarkivalier 1700-1788 i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg 1972
 5. Holger Hjelholt: Lægdsrullerne og deres betydning for slægtshistorisk forskning, artikel i Fortid og Nutid 1935-36, p. 1-24
 6. Knud Rasmussen: Lægdsvæsenet 1788-1914, artikel i Arkiv 1967, p. 168-190
 7. Statens Arkiver: Folderen Lægdsruller, 2005 (delvis forældet)
 8. Statens Arkiver: Folderen Lægdsruller - forkortelser, 2005
 9. Statens Arkiver: Vejledning vedr. lægdsruller og søruller
 10. Jørgens Green: Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver, Forlaget Grifo, 2009
 11. Jytte Skaaning og Bente Klerke Rasmussen: Find din slægt – og gør den levende, Odense og Århus 2003
 12. Rigsarkivet: Sognefortegnelse 1789-2012, Rigsarkivet 2013
 13. Jens Holmgaard: De nørrejyske købstæders og landsognes lægdsbetegnelser 1789-1970, Viborg 1972
 14. Birgit Løgstrup: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsenet i det 18. århundrede, disputats, Rigsarkivet og G. E. C. Gads Forlag 1983
 15. Anton Blaabjerg og Birgit Øskov: Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne!, Forlaget SLÆGTEN 1994

C. Utrykte kilder i Rigsarkivet

 1. Oversigt over garnisonsstederne for de enkelte enheder under infanteriet og rytteriet 1720-1914
 2. Danske hærstyrkers navne gennem 400 år 1570-1970 samt hærordninger 1660-1977
 3. Garnisoneringen før 1720

Se også foredraget (NB: stor fil, ca. 9 mb) pilHoejre