Rasmus Glenthøj, ph.d., Syddansk Universitet: Skilsmissen fra Norge.

I 1814 blev Danmark og Norge efter stormagternes vilje skilt fra hinanden. Denne adskillelse fik danskerne til at dyrke og omforme den nationale historie, kultur og identitet i et forsøg på at genrejse nationen. Skilsmissen betød et afgørende skridt bort fra 1700-tallets statspatriotisme og hen imod 1800-tallets nationalisme.