Udskriv

Erik Kann: I skole - på godt og ondt.

Forordningerne om skolevæsenet fra 1814 lagde grunden til et meget dominerende forvaltningsområde, og mængden af arkivalier om det danske skolevæsen er som følge deraf særdeles omfattende. Foredraget så bl.a. på, hvor man finder oplysninger om anernes skolegang, men også på skolen og dens funktioner i en lidt bredere samfundsmæssig sammenhæng.

Kilder fra foredraget: