Ole Degn: Mennesker i købstæderne.

I foredraget fortaltes om byerne og deres miljø og om borgerne, de forskellige bybefolkningsgrupper og de økonomiske og sociale forhold, byboernes livsvilkår, erhverv, indtægt og boligforhold. Der blev endvidere vist en række forskellige, væsentlige kildetyper.

 • Bybefolkningen generelt: Skattelister, grundtaksten 1682, hustakster 1661, folketællinger, brandtaksationer, skifteprotokoller.
 • Erhvervsforhold generelt: Borgerskabsprotokoller, kæmnerregnskaber, pengemesterregnskaber, lensregnskaber.
 • Handlende: Vejerhusbøger, kæmnerregnskaber, pasprotokoller, skifteprotokoller.
 • Embedsmænd: Hof- og statskalender, kæmnerregnskaber, skifteprotokoller.
 • Skippere: Havneregnskaber, acciseregnskaber, Øresundstoldbøger, skifteprotokoller.
 • Håndværkere: Lavsprotokoller, kængerregnskaber, skifteprotokoller.
 • Litteratur:
  • Ole Degn: De gamle købstæders hukommelse. Rådstuearkiver og deres brug, 1994.
  • Ole Degn: Borgere og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur, 2000.
  • Erling Ladewig Petersen: Fra standssamfund til rangssamfund, 1500-1700. Dansk socialhistorie, 3, 1980.
  • Hans Chr. Johansen: En samfundsorganisation i opbrud, 1700-1870. Dansk socialhistorie, 4, 1979.
  • Helge Nielsen: Køge bys historie 1288-1988, 1-2, 1985-88.
  • Hans Chr. Johansen. Næring og bystyre. Odense 1700-1789, 1983.
  • Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie, 1-2, 1996-97.
  • Søren Bitsch Christensen (red.): Ribe bys historie, 1-2, 2010.
  • Marie Back, Ole Degn og Poul Strømstad: Køge 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historic Towns, 7, 1993.
  • Rolf Engel: Randers 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historic Towns, 10, 1999.
  • Ole Degn: Ribe 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historic Towns, 3, 1983.
  • Poul Tuxen: Stege 1500-1950. Scandinavian Atlas of Historic Towns, 5, 1987.