Eva Schmidt: En herremands storhed og fald, slægten Holstein-Rathlou fra Rathlousdal

Anden halvdel af 1800-tallet bliver kaldt herregårdenes ”Indian Summer.” Landadelen, hvis position var truet, havde en særdeles god økonomi, og den blev brugt dels til at udvikle deres landbrug, dels til at manifestere deres status gennem et enormt luksusforbrug. På godset Rathlousdal var ejeren hofjægermester Emil von Holstein-Rathlou et tydeligt eksempel på denne tid, men samtidig er det historien om en magtfuld godsejers fald fra tinderne.