Karl Peder Pedersen, arkivar, seniorforsker, LAK: Mon navnet stadig vil være Jensen?

Den 1. april 2006 trådte en ny navnelov i kraft med markant liberalisering af navnereglerne i forhold til den indtil da gældende 1981-navnelov. I foredraget fortaltes om intentionerne bag og indholdet af det nye regelsæt.

Dernæst præsenteredes tidligere tiders danske navneregler, og herunder ikke mindst mulighederne for at ændre efternavn. Siden 1903 har man fra statens side gjort, hvad man kunne for at få flest mulige personer til at opgive deres -senefternavne til fordel for mere individuelle navne, men dette er indtil videre ikke lykkedes særligt godt.

Det bliver spændende at følge, om den nye navnelov, hvad dette angår, vil vise sig mere succesrig end forgængerlovene.