Jens Skriver, lic. phil. Århus: Arveregler

Selv med store erfaringer med læsning af skifter og gennemgang af dødsboer møder man ofte afgørelser, der kan være svære at gennemskue. De indviklede arveregler havde rødder tilbage til tidlig middelalder og kom til udtryk i senere tiders skiftende lovgivning og retspraksis.

Rang og stand spillede naturligvis også ind, ligesom kvinder og børn født uden for ægteskab havde deres egen retsstilling. Kendskab til arveregler kan således kaste lys over meget både i samfundet og i de enkelte slægter.

Oversigtsværker

 • H. Matzen: Forelæsninger over den danske Retshistorie. Privatret. Kbh. 1895.
 • Stig Iuul: Fællig og Hovedlod. Kbh. 1940.
 • O.A. Borum: Arveretten. Kbh. 1950.
 • Ernst Andersen: Arveret. Kbh. 1965.
 • James A. Brundage: Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe. Chicago 1987.
 • Torben Andersen Vestergaard: The system of kinship in early Norwegian law. Medieval Scandinavia. Bd. 12. odense 1988.
 • Jens Ulf Jørgensen: Ting og rettersted. Azel Steensberg (rd.): Dagligliv i Danmark. Bd. I.
 • Jens Ulf Jørgensen: Arveret i Dansk Kulturhistorisk opslagsværk.
 • Artiklerne om Arveret, Formuefællesskab, Testamente, Lovbydelse og Flatføring i Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder.
 • Artiklerne om Hovedlod, Fællig, Arveret og Arveafgifter i Johan Hvidsfeldt: Håndbog for danske lokalhistorikere.

Lovsamlinger og love

 • Christian den femtes danske Lov. Kbh. 1683/1983.
 • Christen Ostersøn Veylle: Glossarium Judidicum Danico-Norvegicum. Kbh. 1667/1977.
 • Forordning 21/5 1845.
 • Lov 29/12 1857.
 • Lov 30/11 1874.
 • Lov. 20/4 1926.
 • Lov 7/5 1937.
 • Lov 18/12 1963.