Erik Kann, genealog på Staten Øjeninstitut: Amtsarkiver.

Gennemgang af en række eksempler på kildemateriale i disse enorme arkivfonds.

Litteraturliste

 • Artikler i Dansk kulturhistorisk Opslagsværk bd. 1-2 (1990)
 • Artikler i Håndbog for danske lokalhistorikere ( 1965)
 • Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark (1985)
 • Hans H. Worsøe:
  • Politikens Håndbog i Slægtsforskning (1992)
  • Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning (1983)
  • I Personalhistorisk Tidsskrift 15-11 (1969): Det personalhistoriske materiale i amtsarkiverne og dets udnyttelse
  • Amtmanden var med til det hele, amtsarkiver og deres brug (1991)
  • I Personalhistorisk Tidsskrift 1995-2: Skiftemateriale i amtsarkiverne
  • I tidsskriftet Arkiv bd. 2, 1969, s. 180-191 : De lokale landvæsenskornmissioner og deres arkiver
  • I festskrift til H.K. Kristensen /som Fra Ribe amt 1975 s. 325-339:
  • Journalsystemer i Ribe amtsarkiv. En forbrugervejledning.
 • Lotte Dombernowsky: Lensbesidderen som amtmand (1983)
 • Knud Prange m.fl.: Underdanigst pro Memoria. Indberetninger til amtmænd (1992)
 • Birgit Løgstrup m.fl.: Skiftearkivalier i de nørrejyske amtsarkiver (1988)
 • Jan Kanstrup m.fl.: Kommunalopgaveløsning 1842-1970. Heri: Birgit Løgstrup: Den amtskommunale opgaveløsning (1990)
 • Karl-Erik Frandsen (red): Atlas over Danmarks administrative inddeling I-II (1984)
 • Rita Holm: Breve til amtmanden. Kilder til 1700-tallets lokalhistorie. I tidsskriftet Fortid og Nutid bd. XXX, hæfte 3, 1983 s. 191-206
 • Erik Nørr og Karl Peder Pedersen (red): På embeds vegne (1998)
 • Erik Nørr og Jesper Thomassen: Slesvig, Preussen, Danmark (2004)
 • J. Bloch: Stiftamtmænd og amtmænd i kongeriget Danmark 1660-1848 (1895)
 • Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende (2003)