Emanuel Sejr lavede et arkiv over oplysninger om Århus-borgere på baggrund af blandt andet Århus Stiftstidende.

Emanuel Sejrs Århus-kartotek er også kendt som "Sejrs sedler".

Tidligere overbibliotekar Emanuel Sejr, Statsbiblioteket i Århus, har gennem en menneskealder på sedler foretaget udskrifter fra Århus Stiftstidende og anden litteratur.

De håndskrevne sedler er i 1980'erne renskrevet på maskine i fire eksemplarer, der findes følgende steder: Statsbiblioteket, Rigsarkivet i Århus, Lokalsamlingen i Mølleparken og Rigsarkivet i Viborg.

Seddelkartoteket, der er personopdelt, omfatter 61 kasser. Det er blevet til ved gennemgang af Århus Stiftstidende for perioden 1794 til ca. 1920 i flere omgange.

Enkelte år er ikke noteret: 1882, 1886, 1887, 1889, 1891 og 1893. Det omfatter kun oplysninger om personer i den daværende Århus købstad. Hvis en omtale har kunnet være på et kartotekskort, er afskriften fuldstændig. Også oplysninger fra litteraturen er medtaget i seddelregistret.

Foruden et personregister er der 9 kasser med oplysninger opdelt på emner og erhverv, og der findes en udklipssamling omfattende 140 personer og 75 emner. Blandt emnerne er der meget om musik.

Sejrs sedler er nu også søgbare på internettet pilHoejre