Slægtsforskning i Århus

Lokalarkiver i Århus

I de gamle forstadskommuner og oplandskommuner, der nu hører til Århus kommune, findes i alt 22 lokalhistoriske arkiver. Hertil kommer Lokalsamlingen på Hovedbiblioteket, som tager sig af Århus Købstad.

Oversigten viser disse lokalhistoriske arkivers vigtigste indhold af interesse for slægtsforskere. Praktiske oplysninger om adresser, åbningstid, kontaktperson o. lign. er udeladt i oversigten. Der henvises til oplysningerne i Århus kommunes Bibliotekers hjemmeside (Århus Kommunes biblioteker - lokalhistorie i Århus - arkiver).

Foreningen har i marts 2002 bedt lokalarkiverne kontrollere de oplysninger, som vi havde medtaget i hæftet "Forsk i Århus", der udkom ved foreningens 40 års jubilæum i 1997. Vi har modtaget en del svar, og oplysningerne er opdateret med disse.

Arkivernes oplysninger er ret forskellige, og man kan ikke udlede, at bestemte arkivalier ikke findes i det lokalarkiv, man er interesseret i, selv om et andet lokalarkiv har oplysninger om netop disse arkivalier.

Oplysninger om kirkebøger og folketællinger er også medtaget under informationen af adresser m.v. Vi har suppleret disse oplysninger med at spørge om, hvilken periode dette materiale er på papir. Papirkopier er således angivet med understregning.

Flere lokalarkiver udgiver kalendere og andre mindre publikationer. Disse og lokalhistorisk litteratur i øvrigt er ikke medtaget i oversigten. Der er heller ikke medtaget oplysninger om billeder, som lokalarkiver generelt har mange af og er meget interesseret i, ligesom det ikke er nævnt, at alle lokalarkiver har modtaget sognerådsprotokollerne på mikrokort for perioden 1841-1916.

 

Beder-Malling Egnsarkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby sogne Klik for at gå til omtalen af arkivet
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Hasle Lokalhistoriske Arkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Hjortshøj-Egå Egnsarkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Højbjerg og Holme Lokalhistoriske Samling Klik for at gå til omtalen af arkivet
Lisbjerg-Skejby-Terp Lokalarkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling Klik for at gå til omtalen af arkivet
Mårslet Egnsarkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Ormslev Kolt Lokalhistorisk Samling Klik for at gå til omtalen af arkivet
Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling Klik for at gå til omtalen af arkivet
Skødstrup Lokalhistoriske Arkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Spørring Lokalhistoriske Samling Klik for at gå til omtalen af arkivet
Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling Klik for at gå til omtalen af arkivet
Trige-Ølsted Lokalhistoriske Arkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Samling Klik for at gå til omtalen af arkivet
Viby lokalhistoriske Samling Klik for at gå til omtalen af arkivet
Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv Klik for at gå til omtalen af arkivet
Århus Kommunes Bibliotekers Lokalhistoriske Samling Klik for at gå til omtalen af arkivet

I de gamle forstadskommuner og oplandskommuner, der nu hører til Århus kommune, findes i alt 22 lokalhistoriske arkiver. Hertil kommer Lokalsamlingen på Hovedbiblioteket, som tager sig af Århus Købstad.

Efterstående oversigt viser disse lokalhistoriske arkivers vigtigste indhold af interesse for slægtsforskere. Praktiske oplysninger om adresser, åbningstid, kontaktperson o. lign. er udeladt i oversigten. Der henvises til oplysningerne i Århus kommunes Bibliotekers hjemmeside (Århus Kommunes biblioteker - lokalhistorie i Århus - arkiver)

Vi har i marts 2002 bedt lokalarkiverne kontrollere de oplysninger, som vi havde medtaget i hæftet "Forsk i Århus", der udkom ved foreningens 40 års jubilæum i 1997. Vi har modtaget en del svar, og oplysningerne er opdateret med disse.

Arkivernes oplysninger er ret forskellige, og man kan ikke udlede, at bestemte arkivalier ikke findes i det lokalarkiv, man er interesseret i, selv om et andet lokalarkiv har oplysninger om netop disse arkivalier.

Oplysninger om kirkebøger og folketællinger er også medtaget under informationen af adresser m.v. Vi har suppleret disse oplysninger med at spørge om, hvilken periode dette materiale er på papir. Papirkopier er således angivet med understregning.

Flere lokalarkiver udgiver kalendere og andre mindre publikationer. Disse og lokalhistorisk litteratur i øvrigt er ikke medtaget i oversigten. Der er heller ikke medtaget oplysninger om billeder, som lokalarkiver generelt har mange af og er meget interesseret i, ligesom det ikke er nævnt, at alle lokalarkiver har modtaget sognerådsprotokollerne på mikrokort for perioden 1841-1916.

Forkortelser:
kbg: kirkebogskopier
folket: folketællingskopier
reg: registre af forskellig art
ejd: realregisterkopier og andre ejendomsoplysninger
a: andet materiale

Beder-Malling Egnsarkiv

kbg: Beder 1724 - 1891 Malling 1724 - 1854,1855 - 1891 tilstødende sogne fra start til 1891
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1880
reg: en del bearbejdede oplysninger om gårde og slægter, meget materiale om Øvlislægten
ejd: realregistre (film)
a: publikation: 1992 bogen: Liv og levned i Beder og Malling sogne

Til listen over lokalarkiver

Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby sogne

kbg: Borum 1692-1891 og Lyngby 1692-1891
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1880, 1890
reg: personregistrering påbegyndt
udskrifter i moderne klartekst i stort omfang

Til listen over lokalarkiver

Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv

kbg: Brabrand 1722-1891 og Årslev 1692-1814, 1814-1891
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901
reg: brandvurd.protok. 1887-1954 (edb)
to-vejs reg, over gadenavne/husnumre og matrikelnumre (papir)
foreninger i Brabrand-Årslev (kart)
gadenavne/husnumre 1936-62 med ejernavne, matrikelnumre, areal, byggeår m.m. (seddelkartotek)
Under udarbejdelse: reg. til tyendeprotokol for True sognefogeddistrikt 1875-1898 (edb)
reg. (udvidet) til Aug. F. Schmidts 7-bind om Brabrand-Årslev (edb)
reg. til Brabrand Borger Blad og Brabrand og Omegns Avis (1929-)
reg. til folketællingen 1901 (edb)
ejd: realregister

Til listen over lokalarkiver

Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv

kbg: Framlev 1694-1892 og Harlev 1694-1891 Framlev herred bortset fra Sdr. Galten
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890
reg: gårdkartotek
ejd: realregister, kreditforeningsvurd.

Til listen over lokalarkiver

Hasle Lokalhistoriske Arkiv

kbg: 1814-1891 + på Hasle Bibliotek i papirkopi
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1870, 1880, 1890
ejd: materiale om gårde er under bearbejde1se
a: skattelister 1889, 1890, 1905, 1906, 1913, 1914, 1932, 1945
erindringer fra ældre Hasleborgere

Til listen over lokalarkiver

Hjortshøj-Egå Egnsarkiv

kbg: Egå 1691-1873 og Hjortshøj 1691-1848
folket: 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845
reg: reg. til kirkebøger, Egå sogn
fotoregister over veje, landskaber og landbebyggelse i Hjortshøj-Egå
ejd: Matriklen for Hjortshøj-Egå
a: Hjortshøjlund, skifteprotokol 1777-1810,
Skæring Munkegård, skifteprotokol 1776-1818

Til listen over lokalarkiver

Højbjerg og Holme Lokalhistoriske Samling

kbg: Holme 1738-1892
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890
reg: gårde i Holme sogn
ejd: realregister over Holme sogn
a: Holmegården, matr. nr. 13, skifteprotokoller 1677-1816

Til listen over lokalarkiver

Lisbjerg-Skejby-Terp Lokalarkiv

kbg: Lisbjerg 1733-1891, og 1733-1926 i afskrift,
Skejby 1814-1879, 1879-1891 og 1814-1927 i afskrift
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901
ejd: realregister
jordebøger, fæstebreve, skøder og købekontrakter
markbog matriklen 1688
gårdkartotek

Til listen over lokalarkiver

Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling

kbg: Elev 1691-1882 og Elsted 1620-1892
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1860, 1870, 1880, 1890
desuden Elev 1850, 1855

Til listen over lokalarkiver

Mårslet Egnsarkiv

kbg: Mårslet 1642-1873
folket: 1845, 1901

Til listen over lokalarkiver

Ormslev Kolt Lokalhistorisk Samling

kbg: Kolt 1683-1891 og Ormslev 1683-1891
folket: 1787, 1801, 1834, 1845, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890
reg: personregister ejendomme og ejerforhold - i mange tilfælde tilbage til 16-1700-tallet
a: ca. 100 kopier af skifteprotokoller, mange foreningsprotokoller, medlems- og forhandlingsprotokoller

Til listen over lokalarkiver

Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling

kbg: Sabro 1619-1891, Fårup 1620-1892
folket: Sabro 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1880, 1890
Fårup: 1787, 1801, 1834, 1840, 1850, 1855, 1860, 1880, 1890
originale folketæll.lister 1845
reg: Fårup: personregister fra skøde- og pantevæsen 1875-1958
a: Fårup: tyende protokol 1892-1922
Sabro: vognlister 1867-1933, kongelige tjenesterejser 1869-1874

Til listen over lokalarkiver

Skødstrup Lokalhistoriske Arkiv

kbg: 1620-1810, 1813-1892
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880, 1890
a: mange foreningsarkivalier

Til listen over lokalarkiver

Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv

kbg: Astrup 1712-1891
Tulstrup 1712-1892
Hvilsted 1712-1891
Tiset 1719-1865, 1865-1892
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890
ejd: realregistre for alle fire sogne ca. 1850-1953
ejerlister på alle gårde i de fire sogne
gården Cane - navneændring til Ranzausgave i 1768 -
i Hvilsted sogn er beskrevet 1465-1825
gården Østergaard i Tulstrup sogn er beskrevet fra 1447

Til listen over lokalarkiver

Spørring Lokalhistoriske Samling

kbg: Spørring 1814-1892
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890
ejd: kopi af realregister for Spørring sogn
a: kopi af fattigprotokol 1804-1817

Til listen over lokalarkiver

Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv

kbg: Kasted: Brabrand-Kasted 1722-1813, Kasted 1814-1880
Tilst: Årslev-Tilst 1692-1815, Tilst 1814-1878
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890
ejd: realregister: Kasted sogn 1870-1954; Tilst sogn 1860-1953
a: Til- og afgang for tjenestefolk, Kasted sogn 1875-1918

Til listen over lokalarkiver

Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv

kbg: Mejlby 1814-1867
Todbjerg 1659-1813 og 1845-1885 + mikro fiche op til 1910
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1860, 1880, 1890, desuden Mejlby 1870
ejd: oplysninger om flere gårde i begge sogne
a: ca. 25 interview/bånd med nu afdøde personer fra sognene

Til listen over lokalarkiver

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

kgb: Tranbjerg 1738-1891
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890
ejd: realregistre 1865-1950
a: fattigkommissionens forhandlingsprotokoller 1807 - 1836
skolekommissionens forhandlingsprotokol 1815 - 1871
vurderingsprotokol for sognevurderingsmænd i Tranbjerg Sogn 1886 - 1954

Til listen over lokalarkiver

Trige-Ølsted Lokalhistoriske Arkiv

kgb: Trige 1708-1891, Ølsted 1708-1891
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890
ejd: kopier af realregistre (ca. 1890-1940)
kopi af matriklen 1844 og matrikelkort 1780 (med personnavne påført)
enkelte ejendomsvurderings- protokoller
a: ukomplet, men ret omfattende samling af kopier af fæste- og skiftebreve
til- og afgangsliste 1875-1920, Ølsted sogn (sognefogedliste)

Til listen over lokalarkiver

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Samling

kbg: Vejlby 1758-1891
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1921
reg: til enkelte folketællinger til Marselisborg skiftebreve 1724-1821
ejd: realregister ca. 1840-1890
brandtaxation ca. 1840-1890
matriklerne 1664, 1680 og 1688
skøder fra Magnus de Beringschiold 1769
Galten Houlbjerg, Hasle og V. Lisbjerg herreds skøder 1785-1802
udskiftningsarkivalier 1781
papirer vedr. Constantinsborgs udstykning af bøndergods 1796
fæstebreve:
Århus Hospital 1700-1856
Århus Domkirke - øverste kapellan 1719-1805,
nederste kapellan 1719- 1794 samt bispestolen 1719-1847
Marselisborg gods 1676-1869
a: skiftebreve:
Havreballegård amt 1778-1788
Århus Hospita11723-1791
Århus Domkirke - øverste kapellan 1719-1810 - nederste kapellan 1783
Marselisborg/Constantinsborg 1674-1719
Constantinsborg 1712-1814
Galten, Houlbjerg, Hasle og V. Lisbjerg Herred 1812-1818
Århus Provsti Bisp. 1727 & 1768
retsbetjente 1795-1813
hoveribestemmelser 1791
skolefundats 1740

Til listen over lokalarkiver

Viby lokalhistoriske Samling

kbg: Viby 1719-1853, 1853-1891
folket: 1787, 1801, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1845 er i afskrift
reg: næringsbreve 1903-1920
ejd: realregister:
afskrift skøder 1844-ca. 1890
fotokopi ca. 1890-ca.1940 for grunde udstykket til 1901
gårdkartotek
ejendomsvurderingen 1903
a: skatte- og adressebøger 1920-27, 1936, 1946-1958

Til listen over lokalarkiver

Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv

kgb: Åby sogn 1765-1891
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845
reg: EDB-registrering af: folketællingerne 1787, 1801/34/45
realregister
personregister til 8. alm. vurdering pr. 1.10.1936,
skatte- og adressebøger (jfr. nederst)
personoplysninger i database over artikler i Åbyhøj Avis 1928-50, Åbyhøj ugeavis 1958-73 og Åbyhøj-Hasle ugeavis 1974-82
3722 navne på personer i billedarkiv
ejd: realregister for Åby sogn
a: skatte- og adressebøger 1928/29, 1932/33-1944/45 samt 1949/50

Til listen over lokalarkiver

Århus Kommunes Bibliotekers Lokalhistoriske Samling

kgb: Århus Domsogn 1685-1891, Århus Vor Frue 1726-1891, og Århus Sct. Pauls Sogn 1886-1891
folket: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890
a: Århus Borgerskabsprotokol 1470-1862

Endvidere for hele Århus kommune på mikrokort:

kgb: alle op til 1891
folket: alle til og med 1890 undtagen 1870