I anledning af Slægtshistorisk Forening, Århus' jubilæum blev der lavet et flot festskrift.

FestskriftFestskriftet er på 78 sider og har følgende indhold:

 • Forord - "Fra fjerpen til computer" af formand Ole P. Bielefeldt
 • "Slægtshistorisk Forening, Århus - 1957-1967" af Poul Ruggaard Porse (formand 1957-83)
 • "Erindringer fra foreningens start" af Poul Ruggaard Porse (formand 1957-83)
 • "Slægtshistorisk Forening - Op til 50-års jubilæet" af Tove Glud Rasmussen (formand 1991-2006)
 • "Min tip-tip-oldefars fødselsdattest" af Knud Buch-Jepsen
 • "En fødsel i dølgsmål" af Ole Bech-Knudsen
 • "Hans Frederik Schourup - To fætre fra Viborg i 1800-årenes Århus" af Henrik Andresen
 • "At få styr på et livsforløb" af Torben Albret Kristensen
 • "Tyveri eller hittegods" af Flemming Christensen
 • "Præsten i Agri" af Tove Glud Rasmussen
 • "Når rødderne bliver levende" af Henrik Andresen.