Der vises ti billeder fra foredragene (se også programmet). 

jub09.jpg

Mario Ramón García modtager bifald for sin musik.

jub10.jpg

Formand for Slægtshistorisk Forening, Århus, Ole P. Bielefeldt indledte jubilæumsdagen med en velkomst og gennemgang af dagens program.

jub10.jpg

Kulturrådmand Flemming Knudsen talte over temaet "Viden - puls - rødder".

jub10.jpg

Ole P. Bielefeldt takkede kulturrådmanden.

jub10.jpg

Thomas Bloch Ravn blev instrueret i teknikken forud for sit indlæg om håndværkerlaug gennem tiderne.

jub10.jpg

Efter frokost talte Erik Kann om supplikker i Danske Kancelli.

jub10.jpg

Charlotte S.H. Jensen talte om, hvorfor slægtsforskere burde missionere langt mere for vor store interesse.

jub10.jpg

Ole P. Bielefeldt takkede Charlotte S.H. Jensen for indlægget.

jub10.jpg

Birgit Øskov talte med vanlig veloplagthed over emnet "Flæsk og pølse" - en sørgelig historie om fattigdom.

jub10.jpg

Ole P. Bielefeldt takkede Birgit Øskov for indlægget.