Geografisk område: Skibe af alle nationaliteter, der var klasset i Lloyd's.

Kort beskrivelse:

  • Affotograferede sider af Lloyd's Register of Shipping fra 1930 til 1945.
  • Ved at søge på skibets navn kan man finde data for byggeår, tonnage, rederi m.m. På forsiden findes en guide, der forklarer de forskellige oplysninger i registret. Første søgning viser skibets navn, byggeår og tonnage, og fører videre ("see details") til oplysninger om f.eks. ejerforhold og navneændringer.

Link: plimsollshipdata.org/