Kildeoplysningerne omfatter beskrivelse af kirkebøger, personregistre, folketællinger, grundbøger, skyld- og panteprotokoller, og lægdsruller.

Kirkebøger

Kirkebøgerne i de slesvigske sogne adskiller sig på flere måder fra de kongerigske. Vielses- og dødsregistrene giver ofte meget fyldige oplysninger af betydning for slægtsforskere. I 1775 bestemtes, at kirkebøgerne skulle føres i overensstemmelse med trykte skemaer, og med tilbagevirkende kraft fra 1763 blev alle kirkebøger herefter ført i to eksemplarer.

Kirkebøgerne indtil ca. 1890 findes på mikrokort på landsarkiverne, Rigsarkivet og Erhvervsarkivet.

Personregistre

I 1874 indførte den prøjsiske regering en borgerlig registrering af fødsler, vielser og dødsfald. Ordningen er fortsat i Sønderjylland efter genforeningen. Vielsesregistreringen er afskaffet i 1926. Personregistrene findes på Landsarkivet i Aabenraa.

Folketællinger

I Sønderjylland blev der holdt folketælling i 1769 (delvis bevaret), 1803, 1835, 1840, 1845, 1855 og 1860. Disse folketællinger findes på Landsarkivet i Aabenraa i kopi, 1860 foreløbig dog kun på mikrofilm.

Folketællingerne efter 1864 blev destrueret efter brug, og kun fra folketællingen i 1885 er personkortene for de danske undersåtter bevaret. Disse findes på Rigsarkivet.

Grundbøger

Fra omkring 1881 til 1927/55 anvendtes i Sønderjylland det preussiske grundbogssystem. Grundbogen består af tre afsnit for hver ejendom, hvoraf første afdeling oplyser ejendom-mens størrelse, dens ejer og hans adkomster, anden og tredje afdeling oplyser om servitut-ter, behæftelser og gæld, der er tinglyst på ejendommen.

De originale dokumenter findes for hver ejendom syet sammen til en grundakt bestående af bl.a. skøder, attester, aftægter og eventuel korrespondance angående ejendommen.

Skyld- og panteprotokoller

Fra grundakten er der normalt en henvisning til det ældre system af skyld- og panteprotokoller, der blev lagt i faste rammer ved en forordning i 1734. Skyld- og pantebøgerne var indrettet således, at hver skyldner fik sin side i protokollen, hvorpå korte uddrag af adkomster og behæftelser indførtes.

Lægdsruller

Dokumenterne i deres helhed blev i afskrift indført i bibøgerne, der blev ført kronologisk.
Fra tiden før 1864 er kun spredte lægdsruller bevaret i amtsarkiverne, men fra den preus-siske ad¬ministration findes i Landrådsarkiverne de såkaldte Alfabetiske lister - d.v.s. årlige fortegnelser over fødte drengebørn - for fødselsårgangene ca. 1845-99.