Lovgivningen omkring strafudøvelse har ændret sig meget gennem tiderne. Skemaet herunder, som er hentet fra Dansk socialhistorie bd. 4 af Hans Chr. Johansen, udgivet af Gyldendal, viser, hvad strafferammen var til forskellige tider for forskellige forbrydelser.

ForbrydelseStraf ifølge Danske Lovaf 1789af 1833-41Borgerlig straffelov
af 1866
Gudsbespottelse Tungen udskæres, henrettes, hoved på stage Uændret Uændret Fængsel fra en måned til et år
Trolddom Brændes Uændret Uændret Ikke strafbart
Majestæts-
fornærmelse
Højre hånd afhugges, kroppen parteres og lægges på stejle og hjul, hoved på stage Uændret Uændret Strafarbejde indtil 8 år
Forsætligt drab Bøde liv for liv - forbrudt sin ejendom Uændret Uændret Dødsstraf eller tugthusarbejde fra 8 år til livstid
Fosterdrab Miste deres hals, hoved sættes på stage Uændret Uændret Strafarbejde i 2-12 år; hvis planlagt: 4 år til livstid
Grovere vold I jern på Holmen på livstid Uændret Fæstnings- eller forbedrings- ­husarbejde fra 8 måneder til 4 år Strafarbejde indtil 12 år
Fuldbyrdet voldtægt Miste sit liv Uændret Uændret Livsstraf eller mindst 4 års strafarbejde
Forsøg på voldtægt Miste sit liv Uændret Uændret Forholdsvis mindre straf end ovenstående
Mindre tyveri, første gang Miste sin hud Tugthusarbejde fra 2 måneder til 2 år Fængsel på vand og brød fra 10 dage til strafarbejde i 4 år Fængsel på vand og brød mindst 5 dage
Større tyveri, første gang Kagstryges, tyvemærke på panden Kagstryges, arbejde i fæstning eller tugthus på livstid Strafarbejde fra 3 til 12 år Strafarbejde indtil 8 år