For øjeblikket kører der en række TV-udsendelser om slægtsforskning, og i tilknytning hertil er der udgivet en bog med samme titel, som kan købes ved boghandleren for 199 kr. Nedenfor skal der forsøges en anmeldelse af bogen med omtale af det, som jeg mener er væsentligt.

Bogen har som undertitel "Arbejdsbog til slægtsforskning" og er på 96 sider i A4-størrelse. Den er bygget op i to hovedafsnit, en introduktionsdel på 54 sider og en materiale- og eksempelsamling, der dækker resten af bogen. Introduktionsdelen henvender sig til nybegyndere og gør meget ud af, at nybegynderen skal bruge familiens optegnelser og gemmer som grundlag. Herudover er der et afsnit om brug af arkiverne og separate afsnit om kirkebøger, folketællinger og skifteprotokoller, mens mere specielle forhold og kildegrupper kun omtales i ialt to afsnit. Endelig er der et afsnit om "Anerne og pc'en", som punkterer opfattelsen af, at man kan lave sin slægtsforskning kun ved at bruge internettet. Afsnittene er krydret med små tips og oversigter i blå "kasser".

Materiale- og eksempeldelen omfatter mange eksempler fra kirkebøger og folketællinger, og her er det synd, at den meget væsentlige folketælling fra 1845 er afbildet over to sider, så man pga. knækket dårligt kan se den meget væsentlige rubrik om fødesognet. Ikke mindre end 15 sider er helliget eksempler på ord fra kilderne vist med gotisk håndskrift, og disse - ligesom en oversigt over kirkeårets dage - kan mange også ikke-nybegyndere have glæde af. Endelig findes der en blank anetavle og aneark samt gotiske alfabeter påtegnet "kopiark", altså sider til kopibrug. Bogen slutter med en generel ordliste, en adresseliste på arkiver m.v. samt en kort liste over udvalgt litteratur.

Den garvede slægtsforsker vil nok synes, at bogen er noget overfladisk, selv om der som ovenfor nævnt også er gode oplysninger for denne, men for nybegynderen er bogen absolut en appetitvækker, som er god især i opstartfasen.