Randers amt, Djurs Sønder-Mols Herredsfoged, Forhør i anledning af voldsom død 1789-1824 opslag 99 af 526

Efter Reqvisition af Hr. Secretair Bye- og Herreds-
foged Horneman, haver jeg synet afdøde Søren
Svendsen i Feldballe, som Søndagen d. 25 August
mod Aften mellem 5 og 6 var funden død paa Vej-
en til Feldballe - han skal have været beskiænket,
hæsten skal have slaaet ham af, han er formodentlig
styrtet ned paa hovedet, hvorved han har faaet
en stærk Comotio Cerebri (Hierne Rystelse) som
har Aarsaget hans pludselige Død, hvortil den
ovenmeldte Spiritus har bidraget meget, saasom
samme driver Blodet destostærkere, til Hier-
nens indre Deele.  

Udvortes var allene paa Panden, nogle røde
striber, og ved det høyre Øye, ved Tindingen, var
en rød Plæt, saastoer som en Kobberskilling
at see, hvilke han sandsynlig har faaet ved faldet
af hæsten.

Legemet var allerede gaaet i Forraadnelse, Blod-
vandet flød ud af Næsen, og Underlivet var ophov-
net, som et almindelig Tegn paa Opløsning -

Feldballe 27 August 1811

                                            Neve
                                    Districts-Chierurg


Hele teksten kan ses her »»