Geografisk område: Danmark.

Kort beskrivelse:

  • Sørullerne er endnu kun i begrænset omfang scannede. De sønderjyske amter er stort set komplette for perioden indtil 1864, mens resten af landets sølimitdistrikter kun er sporadisk scannet.
  • De scannede søruller findes via Rigsarkivets søgeside, hvor der i fritekstfeltet skrives Søruller. Hvis der markeres i feltet Scannede arkivalier fås kun de arkivalier, der er scannede og umiddelbart kan læses.

Link: sa.dk/find/