Illustreret Tidende skildrede i mere end 60 år sin samtid på en enestående måde. Perioden omfatter blandt andet Det moderne Gennembruds epoke, og fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger og litterært stof.