13-binds værket "Vort sogns historie" fra årene 1950-58, der beskriver en lang række gårde og husmandssteder samt tilhørende personalhistoriske data, er blevet digitaliseret.