S.V.Wibergs Almindelig dansk præstehistorie. En genealogisk oversigt over præsterne i de enkelte sogne i Danmark tilbage til reformationen. Værket udkom i 1870-71.