En ordliste fra tysk til dansk med udtryk fra især de tysksprogede kirkebøger.

Abendmahl Nadver
Abmeldung Afmelding
Abnahmemann/-frau Aftægtsmand, -kone
Alfabetische Liste Alfabetisk liste (over værnepligtige)
Altenteiler Aftægtsmand (-kone)
Alter Alder
Altsitzer, Mann in Altenteil           Aftægtsmand
Amt Embede
Amtsgericht Amtsret
Amtsvorsteher Amtsforstander (lokal politimyndighed)
Ansässig Bosat
Arbeiter, -in Arbejder
Arm Fattig
Armenhaus Fattighus
Armenhäusler, -in Fattighusbeboer
Attest Attest
Aufgebot Lysning
Aufseher Opsynsmand
Aus Amt ausgeschieden Afskediget, pensioneret
Auszug Uddrag
   
Bauer Bonde
Bauernhof Bondegård
Beerdigen Begrave
Beerdigung Begravelse
Bemerkung Anmærkning
Besitzer Ejer
Bettler, -in Tigger
Blattern Kopper
Braut Brud
Bruder Broder
Bräutigam Brudgom
Bürger Borger
   
Dienstmädchen Tjenestepige
Dorf Landsby
Dragoner Dragon
Drillinge Trillinger
   
Ehe Ægteskab
Ehefrau Hustru
Ehelich Ægteskabelig, ægte
Ehemann Ægtemand
Ehescheidung Skilsmisse
Eigentum Ejendom
Eigentümer Ejendele
Eigentümer Ejer
Eisenbahn Jernbane
Eltern Forældre
Emigrierte Emigrerede
Entbindung Forløsning, fødsel
Entlassen Afskediget
Erbe Arv, arving
Erbteilung Arvedeling, skifte
Erdbuch Jordebog
Ermordet Myrdet
Ertrunken Druknet
   
Feld Mark
Feuersbrunst Ildsvåde
Fieber Feber
Fischer Fisker
Fleischer Slagter
Folio Folio
Frau Fru / hustru
Friedhof Kirkegård
Fräulein Frøken
Förster Skovfoged
   
Gastwirt Gæstgiver
Geboren Født
Geburtsort Fødested
Geburtsregister Fødselsregister
Gegenwärtig Nærværende
Geistliche Gejstlige
Gelbsucht Gulsot
Gemeinde Sogn / kommune
Gerichtsprotokoll Retsprotokol
Geschlecht Køn / slægt
Geschwister Søskende
Geselle Svend
Gesinde Tyende
Gestorben Død
Gewerbe Erhverv
Grenze Grænse
Grossvater/-mutter Bedstefader/-mor
Grundbuch Ejendomsregister, grundbog
Gärtner Gartner
   
Harde Herred
Haus Hus
Hebamme Jordemoder
Heim Hjem
Heirat Ægteskab
Hochzeit Bryllup
Hof Gård
Hufner Gårdmand
Husar Husar
Häuerling Hyreinderste, boende til leje
   
Innste Indsidder
Itzig, jetzig Nuværende
   
Junge Dreng / tjenstedreng
Jungfrau Jomfru
Junggeselle Ungkarl
Jüngling Yngling
   
Karte Kort
Kaufmann Købmand
Keuchhusten Kighoste
Kind Barn
Kirche Kirke
Kirchenbuch Kirkebog
Kirchenkreis Provsti
Kirchspiel Kirkesogn
Knecht Tjenestekarl
Konfirmation Konfirmation
Krank Syg
Krebs Kræft
Kreis Amt
Kriegsarchiv Militærarkiv
Küster Degn
Kätner Kådner (husmand)
   
Lahm Lam
Landesarchiv Landsarkiv
Landkirchengemeinde Landsogn
Landrat Landråd (tysk amtmand)
Landstreicher Landstryger
Landwirt Landmand
Ledig Ugift
Lehrer Lærer
Lehrling Lærling
Lungenentzündung Lungebetændelse
   
Magd Pige
Mann Mand
Masern Mæslinger
Matrose Matros
Maurer Murer
Militärrolle Lægdsrulle
Monat Måned
Mühle Mølle
Mündig Myndig
Mutter Moder, mor
Mädchen Pige
Mädchenname Pigenavn
   
Nachgelassen Efterladt
Name Navn
Nebenbuch Bibog (med afskrift af skøder m.v.)
Neugeboren Nyfødt
Nicht angegeben Ikke opgivet
Niederkunft Nedkomst / fødsel
Nottaufe Nøddåb
   
Oberförster Skovrider
Oberlandesgericht Overlandsretten
Ort Sted
Ostern Påske
   
Pastor Pastor
Pate Fadder
Personalakt Personalesag
Pfarrer Præst
Pfarrhaus Præstegård
Pfingsten Pinse
Pflegekind Plejebarn
Pocken Kopper
Provinz Provins
Pächter Forpagter
   
Ratsherr Rådmand
Regiment Regiment
Register Register
Registerauszug Uddrag
Reiter / Reuter Rytter
   
Schlaganfall Slagtilfælde
Schlosser Låsesmed
Schmied Smed
Schneider Skrædder
Schuhmacher Skomager
Schule Skole
Schwachsinnig ?ndssvag
Schwiegersohn Svigersøn
Schwindsucht Svindsot
See Sø, hav
Seelig Salig
Seemann Sømand
Seite Side
Sohn Søn
Soldat Soldat
Sonntag Søndag
Staatsarchiv Rigsarkiv
Stadt By
Stadtarchiv Stadsarkiv, byarkiv
Stadtgemeinde Bysogn
Stadtgericht Byret
Standesamt Personregister (borgerlig registrering)
Standesamtbezirk Personregisterdistrikt
Sterberegister Dødsregister
Steuer Skat
Stiefsohn Stedsøn
   
Taglöhner Daglejer
Taufregister Dåbsregister
Teilungsprotokoll Skifteprotokol
Testament Testamente
Tischler Snedker
Tochter Datter
Todesursache Dødsårsag
Tot Død
Totgeboren Dødfødt
   
Umzug Flytning
Unbekannt Ukendt
Unbekannte Krankheit Ukendt sygdom
Unehelich Uægteskabelig, uægte
Unfall Ulykke
Unmündig Umyndig
Unverheiratet Ugift
Urkunde Dokument
   
Vater Fader
Venerisches Leiden Kønssygdom
Verheiratet Gift
Verlobte Trolovede
Verlobung Forlovelse
Vermögensverzeichnis Formueopgørelse
Verstopfung Forstoppelse
Verstorben Død
Verwaltungsbezirk Forvaltningsområde
Viertel Kvarter
Vogt Foged
Volkszählung Folketælling
Volljährig Myndig
Vormund Formynder
   
Wald Skov
Weihnachten Jul
Weiland (weil.) Afdød
Witwe Enke
Witwer Enkemand
Wochenbett Barselsseng
Wohnhaft Bosat
Wohnort Bopæl
   
Zimmermann Tømmermand
Zuletzt Til sidst, senest
Zuname Tilnavn / efternavn
Zwillinge Tvillinger