Geografisk område: Danmark.

Kort beskrivelse:

  • Søfartens Bibliotek har digitaliseret alle årgange af Dansk Søulykke-statistik fra begyndelsen i 1893 og til 1996. Dansk Søulykkeregister indeholder skibsnavn, samt stedet, hvor havariet er sket. Enkelte hændelser indeholder også navne på dele af besætningen.
  • Alle ord i pdf-filen er søgbart, f.eks skibs- eller personnavne.
  • Der er et link til Den Maritime Havarikommissions register over søulykker efter 1996.
  • Hvis man kun kender navnet på skibet, men ikke er sikker på årstal, kan det være en god idé at søge via Museet for Søfarts hjemmeside under Videncenter »»

Link: sbib.dk/soeulykke.htm