Geografisk område: World.

Kort beskrivelse:

  • Indeholder en liste med navne på danske søfarende, der omkom under og efter krigen 1939-45.

Link: befrielsen1945.dk/temaer/modstandskamp/