Geografisk område: Norge og Danmark.

Kort beskrivelse:

  • Database over ca. 4.500 danske og enkelte norske søfolk fra henholdsvis handelsskibe, fiskefartøjer samt kapere og flådefartøjer, der sad i britisk fangenskab - "Prisonen" - under englandskrigen 1807-1814.
  • Søgning af norske fanger: skriv fødested Norge.
  • På grund af flytning af fangeplacering er der en del gengangere.

Link: navneregistre.dis-danmark.dk/prison/