Geografisk område: World.

Kort beskrivelse:

  • Danske søfarende, der omkom under og efter krigen 1939-45.

Listen indeholder personens stilling ombord, vedkommendes hjemby, hvilket skib vedkommende var ombord. Ligeledes indeholder det vedkommendes alder, fødselsdato og dødsdato. Enkelte steder også fra hvilken by vedkommende kommer.

Link: befrielsen1945.dk/temaer/modstandskamp/allierettjeneste/kilder/kilde8.html