Geografisk område: Danmark

Kort beskrivelse:

  • Scannede arkivalier på Arkivalieronline.

Indeholder detaljerede fortegnelser over flådens mandskab ekskl. officerer med oplysninger om blandt andet fødested og -år, karriereforløb og tjenestetid.

Særlige ruller findes for orlogsværftets håndværkere 1777-1816.

Fortegnelserne findes under ”Chefen for Orlogsværftet” samt under ”Orlogsværftet” og ”Søkrigskancelliet”.

Link: sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/179