Geografisk område: Danmark.

Kort beskrivelse:

  • Scannede udgaver af årlige bøger, der indeholder oversigter over alle officerer m.m. i søværnet. I de ældre årgange tillige en detaljeret gennemgang af flådens skibe og deres togter samt søværnets organisation. Alle ord i pdf-filerne er søgbare, f.eks. skibs- eller personnavne.

Link: marinehist.dk/?page_id=643