Geografisk område: Danmark

Kort beskrivelse:

  • Alfabetisk fortegnelse over modtagere af Holmens Hæderstegn.

Link: sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18484816#237587,45167971