Geografisk område: Danmark

Kort beskrivelse:

  • Scannede bygningstegninger af flådens skibe samt skibsregister for årene 1690-1848 hhv. 1768-1897.

Link: sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/40