Geografisk område: Danmark

Kort beskrivelse:

  • Bogen beskriver dele af Sønderborgs søfartshistorie med indeholder persondata og skibslister, og den dækker perioden fra 1600-tallet til slutningen af 1900-tallet.

Forfatter er J. Raben, værket er udgivet 1934 af Historisk Samfund for Als og Sundeved og er scannet af Slægtsforskernes Bibliotek.

Link: dis-danmark.dk/bibliotek/909788.pdf