Geografisk område: Danmark

Kort beskrivelse:

  • I Rigsarkivet i Odense findes et antal arkivalier benævnt ”Sager” som ikke er nærmere definerede og ikke er scannede, men kan findes via DAISY med nedenstående link. Det vides ikke, om de indeholder personalhistorisk materiale.

Link: https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier