Geografisk område: Danmark.

Kort beskrivelse:

  • Internetside, der omtaler arkivets beholdninger, herunder materiale om søfartsbyen Troense. Det meste er endnu ikke digitaliseret, men billeder kan søges via arkiv.dk/
  • Materialet kan ses efter aftale ved besøg på arkivet.

Link: taasingearkiv.dk